کمیته امداد امام خمینی

توضیحات:

  • عقد قرارداد وشروع عملیات ساخت ونصب پنجره های نمای ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (تهران)


  • تهیه و تنظیم توسط داربست فام
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :