دهمین نمایشگاه مدیریت شهری وایمنی

توضیحات:

  • حضور شرکت اصفهان فام مبتکران در دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و ایمنی و معرفی داربست مدولار پارتاک به مدیران شهری وشهردار اصفهان واستقبال سازمان آتش نشانی از این محصول ایمن و مقاوم جهت امور آموزشی و ایمنی


  • تهیه و تنظیم توسط داربست فام
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :